معاونت 
فرهنگی و دانشجویی دانشکده سما : مهندس مهدی پور علی گنجی   

 مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری عمران دانشگاه نوشیروانی بابل 


 عضو هیات علمی و مدیر گروه عمران دانشکده سما

 

حوزه فرهنگی دانشجویی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ اسلامی و بنیان نهادن به مسائل اخلاقی سعی در تحکیم ارزش های اسلامی و ارتقا سطح دینی و فرهنگی دانشجویان نموده است. لذا این حوزه فعالیت های خود را به سمت و سوی تفکر دینی، مذهبی، نهادینه نمودن فرهنگ بومی-محلی و نگاه به آینده سوق داده است. این حوزه براین باور است که سنت ها و فرهنگ های ایران اسلامی را در فراسوی نیاز های جدید در فرهنگ جهانی به صورت های زیبا و شکل های جذابتر به دانشجویان ارائه نماید. امید است این حوزه با باروری ایده های نو و اندیشه های جدید گامی موثر در اعتلای فرهنگ ایران زمین و رشد و پرورش نسل ها  بردارد.

 

تلفن :44258005-011