ردیف

نام رشته(مقطع کاردانی پیوسته)

مدیر گروه

1

 

 

نقشه کشی عمومی

ساخت و تولید

صنایع فلز

 

مهندس سید علی زمانی

 

2

 

 

ساختمان

نقشه کشی معماری

 

مهندس مهدی پورعلی گنجی

 

3

 

تاسیسات

مکانیک

مهندس تقی زاده ارمکی

 

4

 

کامپیوتر

برق

مهندس محمد ابراهیم نیکزاد

5

حسابداری

آقای جعفر قدیری نژاد

6

متالورژی

دکتر سید ابراهیم وحدت

7

تربیت بدنی

دکتر احمد عبدی

8

گرافیک

آقای رمضان علی زابلی

9

زبان

دکتر حامد برجسته

10

فیزیک

دکتر مجتبی یعقوبی

11

ریاضی

دکتر محسن محمدی

12

فارسی

دکتر نصرت الله حدادی

13

معارف

آقای سید زمان دریاباری